Sylvia Day
Amazon icon Book Bub icon Booksprout icon Email icon Facebook icon Goodreads icon Globe icon Instagram icon My Sylvia Day icon Periscope icon Pinterest icon RSS icon SMS icon Snapchat icon Tumblr icon Twitter icon Vine icon TikTok icon Youtube icon

Coming Soon Internationally

September 10, 2024

Spain
So Close - Spanish
Soy parte de ti

(So Close)

September 10, 2024

Spain
Reflected in You - Spanish - 2024
Reflejada en ti

(Reflected in You)

September 10, 2024

Spain
Captivated by You - Spanish - 2024
Cautivada por ti

(Captivated by You)

See all of Sylvia's books that are available Internationally →